خدمات مای‌ورکشاپ به «برگزار کنندگان» کارگاه‌های آموزشی


درآمد بیشتر از برگزاری کارگاه

جزوات، نرم‌افزار، فیلم‌های معرفی و آموزشی و ... را با مخاطبانتان به اشتراک بگذارید و یا به فروش برسانید.

ارتباط و تعامل بیشتر با مخاطبان

می‌توانید پیش از شروع کارگاه از شرکت‌کنندگان نطرسنجی کنید و نتایج را با ایشان به اشتراک بگذارید.

کار کمتر، کیفیت بیشتر

معرفی، اطلاع‌رسانی و ثبت‌نام کارگاه خود را به مای‌ورکشاپ بسپارید و بیشتر روی محتوای کارگاه خود تمرکز کنید.

مخاطب بیشتر

با ارائه کدهای تخفیف، تخفیف گروهی، تعریف سطوح قیمتی متفاوت برای انواع شرکت‌کنندگان و ... مخاطب بیشتری جذب کنید.

چرا مای‌ورکشاپ؟

200

کارگاه‌ ثبت شده


100+

کارگاه‌های قابل ثبت‌نام


9518

شرکت کننده در کارگاه


21

همکاری با دانشگاه‌هاخدمات مای‌ورکشاپ به «ثبت‌نام کنندگان» کارگاه‌های آموزشی