دوره آموزشی «آمار با تاکید بر رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی و با استفاده از نرم‌افزار SPSS»

مدرس: آقای دکتر نوکاریزی

هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد.
مدت: ۱۰ جلسه
زمان: یکشنبه ها ساعت ۱۲ – ۱۴
شروع دوره:  ۹ آبان
محل برگزاری: دانشگاه فردوسی مشهد، کتابخانه مرکزی، طبقه اول.
این کارگاه برگزار شده است!
برای اطلاع از کارگاه‌های مشابه؛ به کانال تلگرام «مای ورکشاپ» بپیوندید:
https://telegram.me/MyWorkshop